Nordic Championships - Fitness & Bodybuilding

UNGEFÄRLIGT TIDSSCHEMA

9.00

 • Women’s Physique
 • Classic Bodybuilding -180
 • Classic Bodybuilding +180

10.15

 • Bodybuilding -80
 • Bodybuilding -90
 • Bodybuilding +90

11.30

 • Bodyfitness, Master
 • Bodyfitness -163
 • Bodyfitness +163

13.30

 • Men’s Physique, Junior
 • Men’s Physique -174
 • Men’s Physique -178
 • Men’s Physique +178

15.15

 • Wellness Fitness -163
 • Wellness Fitness +163
 • Bikini Fitness, Junior
 • Bikini Fitness -163
 • Bikini Fitness -169
 • Bikini Fitness +169

17.00 – Slut

OBS! Tävlingen genomförs löpande utan faktiska hålltider, och dessa tidsangivelser är endast beräknade uppskattningar. Det kan med andra ord ske förändringar både framåt och bakåt. Därför ska dessa uppskattningar endast ses som en fingervisning och inte som ett absolut facit.

Sponsorer